Skip navigation

Antal resurser(334)|

Koda med TI | Koordinater | TI-Nspire CX-teknik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 6 - Övning 1 - Introduktion till koordinater

Koda med TI | Koordinater

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 6 - Tillämpning - Slumpvandring

Exponentialfunktioner och logaritmer

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Temperatur, Läroplan, Exponentiell, Funktioner, Grafritning, Invers funktion, Bilder

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?

Formler och mönster

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Programvara, Läroplan, Handledning, Geometri, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning