Skip navigation

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 3 - Övning 2 - INTENSITET och LJUS med IF, WHILE

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 3 - Övning 3 - INTENSITET och FÄRG

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM