Skip navigation

Afstand van punt tot lijn

Afstand van punt tot lijn

Jan Elemans

Topic: Mathematics

Tags Programming

Bepaal de afstand tussen een punt en een rechte lijn.

Voor het bepalen van de afstand van een punt tot een rechte lijn volg je telkens dezelfde procedure. Die procedure laat zich goed automatiseren voor gebruik op de TI-84.

In het bijgevoegde document treft u dat programma aan. Daarnaast plot het programma de situatie voor u. Zo wordt de hele situatie inzichtelijk gemaakt.

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.