Skip navigation

Total Resources(331)|

Röd-Grön spelet

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Algebra

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Cirkellaboration

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Cirkel, PI

Cirkellaboration för senare grundskolan

Rymdgeometri

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att hantera rymdgeometriska beräkningar med formler på en grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”…

Statistik | TI-82 Stats - TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Statistik

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Passar för senare…

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Diagram, Grafer

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Procenträkning | senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige

Editor: Texas Instruments Inc.

Topic:  Matematik

Tags: Procent

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Jämviktsekvation 1

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Kemi, Fysik

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Minigolf | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Algebra, Datoralgebra, Integralkalkyl, Triangel

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl, 

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Roliga timmen - Utmaning - Konohan Ninja-race

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Hur många meter kommer Sakura att korsa mållinjen före Sasuke?Banplottning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik, Fysik, STEM

Tags: Läroplan, Geometri, Fysik, STEM, Trigonometri

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Kaströrelse | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik, Fysik, STEM

Tags: Läroplan, Geometri, Grafer, Fysik, Trigonometri

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Widget | Rita i matematik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Matematik

Tags: Matematiskt tänkande, T3

Rita och illustrera matematik med symboler

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Tips och tricks, Statistik, Fysik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd