Skip navigation

Total Resources(323)|

Minigolf | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Algebra, Datoralgebra, Integralkalkyl, Triangel

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl, 

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Roliga timmen - Utmaning - Konohan Ninja-race

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Hur många meter kommer Sakura att korsa mållinjen före Sasuke?Kaströrelse | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik, Fysik, STEM

Tags: Läroplan, Geometri, Grafer, Fysik, Trigonometri

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Banplottning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik, Fysik, STEM

Tags: Läroplan, Geometri, Fysik, STEM, Trigonometri

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Widget | Rita i matematik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Matematik

Tags: Matematiskt tänkande, T3

Rita och illustrera matematik med symboler

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Tips och tricks, Statistik, Fysik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, STEM

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Video | Regression med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: 3D geometri, Regression

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: E-Learning, , Kodning

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: E-Learning, Algebra, 

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Fysik, STEM

Tags: Acceleration, Fysik, Tips och tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)