Skip navigation

Total Resources(313)|

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: E-Learning, Algebra, 

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Tips och tricks, Statistik, Fysik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, STEM

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Video | Regression med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: 3D geometri, Regression

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik

Tags: E-Learning, , Kodning

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Fysik, STEM

Tags: Acceleration, Fysik, Tips och tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik, Fysik, STEM

Tags: Acceleration, , STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Matematik, STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Läroplan, Linjär, Programmering, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Roliga timmen - Bonds skugga

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: 3D geometri

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik, Fysik, STEM

Tags: Elektricitet, , , STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Fysik, STEM

Tags: Fysik, STEM, Elektricitet

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik, Fysik, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, , Fysik, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Kemi

Tags: Kemi

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4