Skip navigation

Profile Of : T³ Sverige

T³ Sverige

Stockholm, Sweden


T3.Sverige@ti.com

http://t3sverige.se


T3 – Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och verksamma lärare.

Total Resources(29)|

Röd-Grön spelet

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Cirkellaboration

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Circle, PI

Cirkellaboration för senare grundskolan

Rymdgeometri

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att hantera rymdgeometriska beräkningar med formler på en grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”…

Statistik | TI-82 Stats - TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Passar för senare…

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Diagram, Graphs

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Procenträkning | senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige

Editor: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Percentages

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Jämviktsekvation 1

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Chemistry, Physics

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Widget | Rita i matematik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, T3

Rita och illustrera matematik med symboler

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Physics, STEM

Tags: Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, T3

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Physics, STEM

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.