Skip navigation

Profile Of : Olli Karkkulainen

Olli KarkkulainenAntal resurser(3)|

Widget | Rita i matematik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Mathematics

Labels: Mathematical thinking, T3

Rita och illustrera matematik med symboler

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, T3

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Labels: Physics, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.