Skip navigation

Antal resurser(3)|

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Index, Relations

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.