skip_navigation

Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear