Skip navigation

Antal resurser(6)|

Antal kast tills man får en sexa

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Analytic Geometry, Curriculum, Exercise, Linear Algebra, Probability, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.