Skip navigation

Antal resurser(6)|

Statistiek weergeven TI-84 Plus CE-T

Publisher: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Mathematics

Labels: Chaos, Dynamic Systems, Growth, Statistics

Kansrekenen en Statistiek: statistiek weergeven

Labb - Andning och fotosyntesen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biology

Labels: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Transversals in Triangles

Author: Dieter Bergmann

Område:  Mathematics

Labels: 2D shapes, Algebra, Analysis, Analytic Geometry, Animations, Calculus, Chaos, Derivative, Didactics, Dynamic Simulations, Dynamic Systems, Equations, Function Plotter, Functions, Geometry, Graphing, Sharing Inspiration 2017, Solving equations, Triangle, Zeros

Simple properties of medians, central verticals, angle bisectors and heights are shown.The idea is to show that it is not self-evident, that transversal lines in a triangle intersect in one…