Skip navigation

Antal resurser(2)|

Bevattningssystem | STEM-Projekt | TI-Nspire CX

Publisher: T³ Sverige

Område:  Biology, Mathematics, STEM

Labels: Biology, Problem Solving, Programming, STEM, TI STEM Lab, TI-Innovator

Här utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.