Skip navigation

Bevattningssystem | STEM-Projekt | TI-Nspire CX

Här utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.

Publisher: T³ Sverige

Område:  Biology, Mathematics, STEM

Labels: Biology, Problem Solving, Programming, STEM, TI STEM Lab, TI-Innovator

Is it time to water the plant?

This activity uses a moisture sensor with the TI Innovator Hub to decide if it's time to water a plant.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Harshal Chhaya

Område:  Biology, Computer Science, Physics, STEM

Labels: Biology, Coding, Experiment, Sharing Inspiration 2019

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology, Chemistry

Labels: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Author: Natalie Dirckx

Område:  Biology

Labels: Biology, Data collection, Experiment

Reaction times

Pose a question, set up an experiment and analyse your results using TI-Nspire.

Author: Barrie Galpin

Labels: STEM, Biology