Simulatie van een verkeerplein

Leerlingen laten ervaren hoe sensoren en actuatoren met elkaar samenwerken

In een project van 4 lessen van 90 minuten wordt een gehele klas (ongeacht profielkeuze) meegenomen in de wondere wereld van Python en techniek. De klas werkt toe naar een klassensimulatie waar de TI-Innovator Rovers met elkaar de strijd aangaan wie voorrang krijgt op een verkeersplein.

Les 1
Kennismaken met de programmeertaal Python

Les 2
Simuleren van de TI-Innovator Rover

Les 3
Het aansturen van sensoren en actuatoren

Les 4
De leerlingen gaan één van de twee simulatie-onderdelen werkend krijgen t.b.v. een gemeenschappelijk eindresultaat

Presentatie TU Delft
Pythonmodule Simulatie Rover
Docentenmateriaal
Video

License not specified