Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags  Area ,  Cirkel ,  Läroplan ,  Omkrets

I en halvcirkel med radien 4 dm är en rektangel inskriven. Uppgiften består i att teckna uttryck för rektangelns omkrets och area och bestämma det värde på x (rektangelns bas) respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean. Du ska alltså använda två metoder. Du ska lösa dina uppgifter både numeriskt och exakt.

Publisher specific license