Stänga in en integral | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - För att göra denna aktivitet får du vara väl förtrogen med algebraiska/analytiska metoder för att bestämma integraler.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags  Läroplan ,  Integralkalkyl

För att göra denna aktivitet får du vara väl förtrogen med algebraiska/analytiska metoder för att bestämma integraler. Där handlar det om att finna en primitiv funktion till integranden. Många integraler, till exempel sådana som dyker upp i tillämpningar, är svåra eller omöjliga att hitta primitiva funktioner till. Det händer också att man inte har något färdigt funktionssamband utan kanske bara en värdetabell. Det är då man behöver effektiva numeriska metoder. Vi visar i några enkla fall hur det dessa fungerar. Din grafräknare kommer väl till pass!

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.