skip_navigation
Modellering av data-världsrekordlopp 100 m | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Derivator och integraler

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Område:  Matematik

Labels  Läroplan ,  Derivata

I ämnesplanerna i matematik betonas att eleverna ska få möjlighet att använda digitala verktyg. Följande aktivitet är exempel på tillämning av derivata och integral från naturvetenskap men är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data. Passar utmärkt i slutet av kursen Matematik 3 när man är väl bekant med beräkningar på derivator och integraler.

Publisher specific license