Modul för att använda NeoPixel via ett BBC micro:bit-kort

1 - Förutom att installer Python MICROBIT.8xv-modulen, behöver du ladda ner Python modulen
     MB_NEOPX.8xv för att använda Neopixel-på BBC micro:bit-kortet;

2 - Ladda ner och importera MB_NEOPX.8xv-modulen till din TI-84 Plus CE-T Edition Python
      via programvaran TI Connect™ CE-programvaran.

3 - Anslut min grafräknare till ditt BBC micro:bit-kort med en mini A - Micro USB B-kabel.

4 - Testa funktionerna för denna modul med Python-programmet NPTEST.8xv.

      Klicka här för mer information om hur du kommer igång.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.