skip_navigation
Olika talsystem blandat med programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1 | Omvandling till och från binära tal och heltal i Python

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik  STEM

Labels  Tal

Våra olika talsystem har namn efter det antal symboler eller tecken som används för att representera något numeriskt värde. Det talsystem som du vanligtvis använder kallas decimal. I decimal-systemet använder du tio olika symboler: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Med dessa tio symboler kan du representera vilket tal som helst. Andra talsystem är det binära, hexadecimala, och oktala talsystemet.

När du får slut på symboler går du till nästa sifferplacering. För att representera tal större än 9 i decimalsystemet använder du 10 som betyder en enhet av tio och noll enheter av ett. Det är delvis annor-
lunda i andra talsystem. I ett binärt system använder du bara två symboler: 0 och 1. När du får slut på symboler måste du gå till nästa sifferplacering. Talen 0, 1, 2, 3, 4 och 5 blir då så här i det binära talsystemet: 0, 1, 10, 11, 100 och 101.

Låt oss här titta lite närmare på några av talsystemen!

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.