skip_navigation
Lite talteori blandat med programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-Ma | Talteori som blandas med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels  Faktorisera ,  Tal ,  Programmering ,  STEM

Här tar vi bl.a upp mgm och sgd mer generellt. I nuvarande ämnesplaner tar man egentligen upp detta först i kurs 5 men ingenting hindrar att man tar upp det tidigare, eftersom redan tidigt i studierna blir man bekant med begreppen faktorisering och primtal.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.