skip_navigation
Upprepade beräkningar | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 3 | Beräkningar med närmevärden för kvadratrötter mm.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik  STEM

Labels  Matematisk analys ,  Bråk ,  Programmering ,  Rötter ,  STEM

Inlednings exempel:

Redan för flera tusen år sedan visste Babylonierna hur man beräknade närmevärden för kvadratrötter. Här visar vi exempel på detta, och avslutar med programmeringsexempel i Python.

License not specified