skip_navigation
Arbeta med stora tal | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 5 | Här börjar vi med teoretiska exempel innan vi börjar programmera i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik  STEM

Labels  Faktorisera ,  Tal ,  Programmering ,  STEM

Först börjar vi med teori och sedan går vi in mer på programmering.

Ett av exemplen: Tänk dig att totalt har glömt PIN-koden till ditt bankkort. Du vet dock att det är siffrorna 2,3,6, och 7 som förekommer i koden. På hur många sätt kan du skriva PIN-koden?

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.