Skip navigation

Video | Moddelering med TI-Nspire

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område: Mathematics

Labels E-Learning, Modelling, Coding

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Publisher specific license