skip_navigation
Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels  Tips och tricks ,  Statistik ,  Fysik

Videos

Publisher specific license