Skip navigation

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Område: Mathematics

Labels Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Videos

Publisher specific license