Skip navigation
Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Publisher: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Område: Mathematics

Labels Tips and tricks, Statistics, Physics

Videos

Publisher specific license