skip_navigation
Roliga timmen - Bonds skugga

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels  3D geometri

Bond, James Bond, är på ett nytt superhemligt uppdrag! När han skulle fly från en svår situation möttes han av en 6 meter hög vägg, vars skugga var 1,5 meter. James Bond är 1,80 meter lång. Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.