Skip navigation

Roliga timmen - Bonds skugga

Roliga timmen - Bonds skugga

Publisher: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Område: Mathematics

Labels 3D Geometry

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Bond, James Bond, är på ett nytt superhemligt uppdrag! När han skulle fly från en svår situation möttes han av en 6 meter hög vägg, vars skugga var 1,5 meter. James Bond är 1,80 meter lång. Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.