skip_navigation
Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 3 - Övning 1 - Mäta ljusintensitet

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels  Kodning ,  Läroplan ,  Programmering ,  TI-Innovator

denna första aktivitet för kapitel 3 ska vi undersöka den inbyggda ljusintensitetsgivaren och introducera Output(-satsen i TI-Basic som illustrerar en teknik att visa tal som har olika längd (olika antal siffror).

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license