Skip navigation

Exempel | Sinus, Cosinus, Tangens

Exempel | Sinus, Cosinus, Tangens

Publisher: T³ Sverige

Bengt Åhlander

Område: Mathematics

Labels T3, Curriculum, Finance, Sine, Tangent, Trigonometry

Ma1 - Trigomentri

Öppna bifogad tns-fil i din TI-Nspire handenhet eller programvara.

 

Om du inte har programmet kan du ladda ner en 30-dagars demoversion från denna sida.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.