Skip navigation
Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Kapitel 4 - Övning 2 - While

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Område: STEM

Labels Programming

I denna aktivitet kommer du att lära dig om den mest mångsidiga av looparna, nämligen While.

Syfte:

  • Skriva en enkel While-loop
  • Använd while-loop för att säkerställa giltig datainmatning

Publisher specific license