Skip navigation
Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Kapitel 2 - Övning 1 - Globala variabler

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Område: STEM

Labels Angles, Programming

I denna första aktivitet för kapitel 2 ska du använda variabler I ett program och upptäcka deras påverkan.

Syfte:

  • Använda en variabel i ett program.
  • Förstå den inverkan på resten av programmet som en variabel har.
  • Utforska betydelsen av argument i ett program, som t.ex. Define program(a,b,c)

Publisher specific license