Skip navigation
Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Kapitel 4 - Tillämpning - Varningsmeddelanden

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Område: STEM

Labels Dynamic Systems, Factorising, Monte Carlo Method, Programming

Denna tillämpning (VARNINGSMEDDELANDEN) använder loopar för att mata in så många värden som behövs, och som en utvidgning, kontrollerar om inmatade värden är giltiga och använder If-satser för att visa ett passande meddelande.

Syfte:

  • Lära sig om räkneverk och ackumulatorsatser.
  • Använda en loop i ett program för att få en obestämd mängd av data.
  • Använda ett ”flagg”-värde för att avsluta en loop.

Publisher specific license