Skip navigation
Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Author: Texas Instruments Sverige

Område: Chemistry

Labels Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Materiel:

Dator med programvaran TI-Nspire och labsläde (alternativt TI-Nspire handenhet med labsläde), två syrgassensorer med försökskärl, en syra och stålull.

Om du har tillgång till endast en syrgassensor kan du utföra försöken efter varandra

 

Förberedelser:

Mätutrustningen:

  • Anslut syrgassensorerna till kanalerna CH 1 och CH 2 på labsläden.

Publisher specific license