Opinionsundersökning

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Matematik

Tags  Läroplan ,  Övning ,  Statistik

Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner). Man stöter ofta på detta i samband med undersökningar om partisympatier. 
Vi antar att stickprovsstorleken är 1000 personer, ungefär vad man brukar ha i opinionsundersökningar. Frågan är vad man kan förvänta sig om hur nära andelen i stickprovet kommer andelen i hela befolkningen. 
Vi börjar här med teorin och genomför sedan några undersökningar med slumpen.

Publisher specific license