skip_navigation

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Hur många människor har någonsin levt på jorden? | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Här praktiseras både algebra, statistik och integralberäkning för att lösa ett demografiskt problem.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Integral calculus, Statistics

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Differential equations, Euler method, Graphs, Number

Der TI-Nspire™ CX II-T CAS im Mathematikunterricht der Klasse 8

Anregungen für den Lehrplan Mathematik der Klasse 8 des Bundeslandes Niedersachsen unter Nutzung des TI-Nspire™ CX II-T CAS für Wechsler vom GTR zum CAS oder aber Neueinsteiger in CAS.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Editor: Hubert Langlotz, Dirk Schulze

Author: Martin Bellstedt, Ralph Huste, Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Område:  Mathematics

(Rover) Drive the Line Challenge with TI-Nspire CXII (Math in Motion Plus)

Students will apply their knowledge of the relationships between position vs. time graphs and velocity vs. time graphs, and their verbal descriptions, to write programs for Rover to drive.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Proportionale Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

In dem Beitrag wird die Durchführung einer proportionalen Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint gezeigt. Dabei kommen u.a. die Daten einer Messreihe zur Anwendung.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Wilfried Zappe

Område:  Mathematics, Physics

Quadratische Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

In dem Beitrag wird eine Aufgabe zum Anhalteweg beim Bremsvorgang vorgestellt und die Lösung ausführlich mit dem TI-30X Plus MathPrint dargestellt.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Wilfried Zappe

Område:  Mathematics, Physics

Can computational thinking help students to learn reasoning in physics?

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway, Stephan Griebel

Author: Cathy Baars

Område:  Mathematics, Physics

Labels: Sharing Inspiration 2021, Coding, Reasoning

From CBR To TI Innovator Hub: Metamorphosis of a Math Teacher

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway, Stephan Griebel

Author: Tonguç Özdaş, Uğur Mert, Yunus Emre Doğan

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2021, Coding, Data collection