Skip navigation

Antal resurser(183)|

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Område:  Physics, STEM

Labels: Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Område:  Physics, STEM

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.