Skip navigation

Antal resurser(161)|

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Område:  Physics, STEM

Labels: Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Path to STEM TI-Innovator HUB Luidspreker

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Mathematics, Other, Physics, STEM

Labels: Coding

Path to STEM TI-Innovator HUB Luidspreker

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Område:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Labels: Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Making Music with Code for the TI-84 Plus CE

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science, Physics, STEM

Students will explore introductory level coding while creating sounds and music with the TI-Innovator Hub.