skip_navigation

Normal Dağılım ve Olasılık Hesapları

Bu videoda TI-84 Plus CE-T üzerinde bulunan olasılık dağılım fonksiyonları ve çizim komutlarını kullanarak normal dağılım eğrisi üzerinde çalıştık.

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Område:  Mathematics

Labels: Statistics, Probability

Simulering med sannolikheter

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology, Chemistry

Labels: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology

Labels: Probability, Exercise

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Binomial formulas, Probability

Kortsamlarens dilemma

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Calculus, Exercise, Probability, Probability experiment

Arbeta med normalfördelning

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Probability, Probability experiment, Statistics

Antal kast tills man får en sexa

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Analytic Geometry, Curriculum, Exercise, Linear Algebra, Probability, Probability experiment, Statistics

Averages with dice

Simulate the throws of one or more dice, predict and tabulate outcomes. Plot the data and obtain averages and the range.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Jay Timotheus

Område:  Mathematics

Labels: Averages, Expected frequency, Randomness, Probability

Relative Frequency

Animation comparing absolute and relative frequencies for simulated dice throws and coin tosses

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Jay Timotheus

Område:  Mathematics

Labels: Frequency, Probability

Premier League Goals

Compare frequencies of goals scored per team per match and resulting scorelines.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Data, Frequency, Sport, Probability, Coding

Heads and Tails

Experimental probability... for better samples make them bigger.
(Navigator activity)

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Område:  Mathematics

Labels: Binomial Distribution, Probability