Skip navigation

Räta linjens ekvation med programmering

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Tangent och normal med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd …

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

TI-84 ile Programlama

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Område:  Mathematics

Labels: Statistics, Algebra, Factorising, Parabola, Powers and roots, Programming, Quadratic function, Roots

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Analysis

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Arbeitsblätter für den TI-30X Plus MathPrint

- Für Sekundarstufe I und Sekundarstufe II
- Arithmetik und Algebra
- Analysis
- Stochastik

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Klaus Strick

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Analysis, Arithmetic, Stochastics

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Angles, Coordinate Geometry, Linear Functions, Lines, Polygons, , Triangle, Trigonometry

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise