Skip navigation

Profile Of : Texas Instruments Sverige | Education Technology

user

Texas Instruments Sverige | Education Technology

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


Laboration - Stående våg

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Chemistry

Labels: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, Curriculum, Data collection

Nationella provexempel - Ma 3c

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exam

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology

Labels: Probability, Exercise

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology

Labels: Exercise

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology

Labels: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Circle, Computer Algebra, Tangent

Tallinjen

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Number

Summa och differens

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Number

A0 pappret

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Functions, Number