Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Analys

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Omkrets, Omkrets

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Hur många sidor har anteckningsboken?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Ekvationer

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Funktioner, Kvadratisk funktion

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Läroplan, Ekvationer, Linjära funktioner

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Regression, Statistik

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 5 - Övning 2 -Testa Rovers avståndsmätare

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Koda med TI | Koordinater | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 6 - Övning 1 - Introduktion till koordinater

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator,