skip_navigation

Jämviktsekvation 1

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik

Labels: Kemi, Fysik

Minigolf | TI-Nspire

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Datoralgebra, Integralkalkyl, Triangel

Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl, Newton's law

Roliga timmen - Utmaning - Konohan Ninja-race

Hur många meter kommer Sakura att korsa mållinjen före Sasuke?Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Banplottning | TI-Nspire

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Läroplan, Geometri, Fysik, STEM, Trigonometri

Kaströrelse | TI-Nspire

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Läroplan, Geometri, Grafer, Fysik, Trigonometri

Widget | Skapa illustrationer i matematik | TI-Nspire CX

Visualisera matematiska begrepp och egenskaper

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Matematik

Labels: Matematiskt tänkande, T3

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Tips och tricks, Statistik, Fysik

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, STEM

Video | Regression med TI-Nspire

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: 3D geometri, Regression

Video | Moddelering med TI-Nspire

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, Modelling, Kodning

Video | Algebra med TI-Nspire

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, Algebra, Modelling

Video | Widget: Rita i fysiken med hjälp av symboler

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, STEM