Skip navigation

Antal resurser(323)|

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Datavetenskap, Matematik, Fysik, STEM

Labels: Fysik, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Index, Relationer

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Grafritning, Problemlösning, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Diagram, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Roliga timmen - Utmaning - Chokladen

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur många chokladbitar tog Oscar?

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Roliga timmen - Utmaning - Vad är klockan?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur mycket är klockan nästa gång?

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Analys

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Omkrets, Omkrets

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur många sidor har anteckningsboken?

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Ekvationer

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Funktioner, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Läroplan, Ekvationer, Linjära funktioner

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.