skip_navigation

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Area, Läroplan, Funktioner

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Derive, Ekvationer, Funktioner, Grafritning, Integrering, Statistik

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 1

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 3

TI-Nspire CX och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 5

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 6

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 7

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 8

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 9

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 4

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Cirkel, Läroplan, Ekvationer

Visa och analysera rörelse | TI-Nspire CXII-T

Ma 4-5 | I dessa tre aktiviteter är tanken är att du som lärare ska få inspiration till hur man kan arbeta med lite mer omfattande uppgifter till eleverna.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik, Fysik

Labels: Analys, Datoralgebra, Läroplan, Trigonometri