skip_navigation

Utforska cirkelns ekvation

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Tangent, Trigonometri

Tyngdpunkt hos en läskburk

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Datoralgebra, Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik, Fysik

Labels: Datainsamling, Derivata, Övning, Kvadratisk funktion, Tips och tricks

Medelvärde, median och standardavvikelse

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Diagram, Statistik

Upprepade beräkningar

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Övning, Tal

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Ekvationer

Komplexa tal

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Övning

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Binomialformler, Sannolikhet

Binomialsatsen och Pascals triangel

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Areaformler

Ma 1: Geometri - I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Analytisk geometri, Dynamiska simuleringar

Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Genomsnitt, Geometri, Grafritning, Grafer, Programmering

Slantsingling och stora talens lag

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Tävlande funktioner

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Tangent till en kurva

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denn…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Datoralgebra, Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Monte Carlo-metoden

Förstå första- och andraderivata

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Flugproblem

Ma 4: Derivator och integraler - I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Integraler och analys av inkomstfördelning

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Kortaste linjen genom en punkt

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Kortaste vägen mellan två fabriker

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl