skip_navigation

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 7

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 8

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 9

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 4

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programmering

Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Cirkel, Läroplan, Ekvationer

Visa och analysera rörelse | TI-Nspire CXII-T

Ma 4-5 | I dessa tre aktiviteter är tanken är att du som lärare ska få inspiration till hur man kan arbeta med lite mer omfattande uppgifter till eleverna.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik, Fysik

Labels: Analys, Datoralgebra, Läroplan, Trigonometri

De vanligaste orden | TI-Nspire CX

Här kommer matematiken in och det handlar bland annat om omvänd proportionalitet, logaritmer och räta linjens ekvation.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Ekvationer, Bilder, Proportionalitet

Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik, STEM

Labels: Funktioner, Programmering, STEM