Skip navigation

Antal resurser(331)|

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, STEM

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Video | Regression med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: 3D geometri, Regression

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, , Kodning

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, Algebra, 

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Acceleration, Fysik, Tips och tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik, STEM

Labels: Acceleration, Algebra, Läroplan, Linjär, Programmering, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Acceleration, , STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Roliga timmen - Bonds skugga

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: 3D geometri

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Kemi

Labels: Kemi, T3

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Elektricitet, , , STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, , Fysik, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Datainsamling, Kodning, Läroplan, Tal, Slumpmässighet, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Area, Kodning, Läroplan, Derivata, Övning, Grafritning, Integralkalkyl, Tal, Programmering, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.