Skip navigation

Medelvärden vid stickprov

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Genomsnitt, Läroplan, Övning, Tillväxt, Statistik

Lunchträffen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Ekvationer, Övning, Funktioner

Triangelolikheten

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Geometri, Simulering

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Data, Övning, Regression, Statistik

Fibonaccis talföljd

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Tal, Numerisk intregrering

Födelsedagsparadoxen

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Data, Övning, Sannolikhetsexperiment

Kortsamlarens dilemma

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning…

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Matematisk analys, Övning, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Data, Miljö, Övning, Slumpmässighet, Statistik

Arbeta med normalfördelning

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Antal kast tills man får en sexa

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Analytisk geometri, Läroplan, Övning, Linjär algebra, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Matematisk analys, Data, Diagram, Statistik

Trigonometri och likformighet

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Analytisk geometri

Vektorer

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Vektoranalys