Skip navigation

Antal resurser(323)|

Trigonometri och likformighet

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Analytisk geometri

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Vektorer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Vektoranalys

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Matematisk analys, Data, Diagram, Statistik

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.