Skip navigation

Antal resurser(313)|

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Monte Carlo-metoden

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Förstå första- och andraderivata

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Kortaste linjen genom en punkt

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Ekvationer

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.

Slantsingling och stora talens lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Flugproblem

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 4: Derivator och integraler - I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning.

Världsrekordlopp 100 m

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Data, Derivata, Integralkalkyl

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Fibonaccis talföljd

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Tal, Numerisk intregrering

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Antal kast tills man får en sexa

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Analytisk geometri, Läroplan, Övning, Linjär algebra, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Trigonometri och likformighet

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Analytisk geometri

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Vektorer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Vektoranalys

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Matematisk analys, Data, Diagram, Statistik

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.