skip_navigation

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics, Temperature

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology, Chemistry

Labels: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Effekten hos en vattenkokare

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Curriculum, Temperature

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Exercise, Physics, Volume

Laboration - Studs - rörelse och energi

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Curriculum, Data collection, Physics

Laboration - Stående våg

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Nationella provexempel - Ma 3c

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exam

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology

Labels: Probability, Exercise

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology

Labels: Exercise

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology

Labels: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise