Skip navigation
Förstå första- och andraderivata

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Texas Instruments Sverige

Område: Mathematics

Labels

Tanken är att man inte ska koncentrera sig på att derivera algebraiskt. Funktionen är vald så att man i samma fönster lätt ska kunna se första- och andraderivatan tydligt.
I övningen finns också ett mer eller mindre realistiskt exempel med en banprofil för en störtloppsbana. Vi har ställt in fönstret så att banprofilen får ett korrekt utseende (ortonormerat koordinatsystem).
Övningen passar utmärkt för momentet Samband och förändring i kurs 3.

Publisher specific license