Skip navigation
Tävlande funktioner

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Texas Instruments Sverige

Område: Mathematics

Labels

Vi jämför potensfunktioner och exponentialfunktioner och intresserar oss särskilt för hur snabbt de växer. 
Det intressanta är speciellt hur exponentialfunktioner, som kan se beskedliga ut i början, beter sig på längre sikt.
Övningen passar bäst för kurs 3 i samband med att man behandlar derivatabegreppet. Förutsätts att man vet lite om egenskaper hos de nämnda funktionstyperna.

Publisher specific license