Skip navigation
Binomialsatsen och Pascals triangel

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Texas Instruments Sverige

Område: Mathematics

Labels

Begreppet kombination ska alltså vara bekant. Framställningen leder fram till binomialsatsen och vi visar hur talen i Pascals triangel kan härledas till koefficienter i en binomutveckling.

Publisher specific license