Skip navigation

Widget exempel - Masspektrometer

Widget exempel - Masspektrometer

Publisher: T³ Sverige

Topic: PhysicsSTEM

Tags Equations, Electricity, Functions, Engineering, Statistics, Magnetism, Stochastics, STEM, Test of hypothesis

Elektriska och magnetiska fält

Här visas ett färdigt exempel som har gjorts med hjälp av appen Rita symboler i fysik och matematik.

Utvecklad av Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland).

Publisher specific license