Skip navigation
Vad är riktningsfält?

Ma 5 - Differentialekvationer - Introduktion av riktningsfält

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Inc.

Topic: Mathematics

Tags Curriculum, Computer Algebra, Differential equations, Exercise, Geometry, Problem Solving

Här introducerar vi riktningsfält genom att rita ett linjesegment i taget. Det är då lätt att ur uttrycket för derivatan direkt beräkna lutningen och se ett segment med den lutningen.

Ett riktningsfält är särskilt användbart för att kontrollera rimligheten i en symbolisk lösning av en differentialekvation som du har fått fram på något annat sätt. Genom att rita en potentiell lösning med riktningsfältet i bakgrunden kan du se om lösnings-kurvan verkar passa.

Publisher specific license