Skip navigation

Total Resources(33)|

Vergelijkingenoplosser/Solver TI-84 Plus CE-T

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematics

Tags: Equations

Vergelijkingenoplosser, Functies & Grafieken

Ekvationer i balans

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Kvadrater

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Kurvor i konsten

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Equations

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.

Lunchträffen

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Functions

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Rethinking How We Teach Expressions and Equations

Author: T³ USA

Topic:  Other

Tags: Equations, Tutorial

Join us for a discussion on strategies for engaging students in new ways of visualizing and thinking about expressions and equations.

Transversals in Triangles

Author: Dieter Bergmann

Topic:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Algebra, Analysis, Analytic Geometry, Animations, Calculus, Chaos, Derivative, Didactics, Dynamic Simulations, Dynamic Systems, Equations, Function Plotter, Functions, Geometry, Graphing, Sharing Inspiration 2017, Solving equations, Triangle, Zeros

Simple properties of medians, central verticals, angle bisectors and heights are shown.The idea is to show that it is not self-evident, that transversal lines in a triangle intersect in one…

Simulation of a Chi-Squared Test of Association in a Two-Way Contingency Table

Author: Nevil Hopley

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Electricity, Functions, Engineering, Statistics, Magnetism, Stochastics, STEM, Test of hypothesis

This code simulates a test of association for any two-way contingency table and compares it to the appropriate Chi-Squared distribution.