skip_navigation

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Grafritning, Problemlösning, Statistik

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Algebra, Analys

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Matematik

Tags: Omkrets, Omkrets

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Läroplan, Ekvationer

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Läroplan, Funktioner, Kvadratisk funktion

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Algebra, Läroplan, Ekvationer, Linjära funktioner

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Läroplan, Regression, Statistik

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags: Läroplan, Sannolikhetsexperiment, Statistik