Skip navigation

Antal resurser (51) |

Are Mathematical and Scientific Models different?

Author: Ian Galloway

Område:  STEM

Labels: , Parabel, Fysik, Kvadratisk, Programvara, Tangent, Vektoranalys

Using the fitting of curves to cables this activity examines the nature of scientific and mathematical modeling. Either student instruction or CPD for professionals.

Peltier Home

Author: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Område:  STEM

Labels: Acceleration, Algebra, Dynamiska simuleringar, Funktioner, Matematiskt tänkande, Meknanik, , Fysik, , Stokastik

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Safe autonomous driving

Author: Donatella Falciai

Område:  Datavetenskap, STEM

Labels: Analys, Kodning, Integralkalkyl, , Fysik, Programmering, STEM, T3, , 

A “master” rover is followed by one or more rovers in a line. Based on color signals on the road the master stops or park; the followers read the ranger sensor and keep a safe distance from...

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Tips och tricks, Statistik, Fysik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Acceleration, Fysik, Tips och tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

TI-Innovator-System für MINT – Aufbau eines elektronischen Würfels mit Innovator Hub und Breadboard

Author: Hans-Martin Hilbig

Område:  STEM

Labels: 3D geometri, Kodning, Algebra, Slumpmässighet, Vinklar, STEM, Area, T3, TI-Innovator, Ellips, Frekvens, , Fysik, Sinus

Lektion 10 der MINT Garage Freising. Aufbau eines LED Würfels mit 7 LEDs und Vorwiderständen, gesteuert durch die randInt() Funktion des TI-Inspire.

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Fysik, STEM, Elektricitet

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, , Fysik, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Område:  Datavetenskap, Matematik, Fysik, STEM

Labels: , Fysik, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Making Music with Code for the TI-84 Plus CE

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Datavetenskap, Fysik, STEM

Labels: Kemi, Kodning, Fysik, Programmering, STEM, T3, TI-Innovator

Students will explore introductory level coding while creating sounds and music with the TI-Innovator Hub.

Making Music with Code for the TI-Nspire CX 4.5

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Datavetenskap, Fysik, STEM

Labels: Kodning, Fysik, Programmering, STEM, TI-Innovator

Students will explore introductory level coding while creating sounds and music with the TI-Innovator Hub.

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Publisher: T³ Europe

Author: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Område:  Biologi, Kemi, Fysik, STEM

Labels: STEM, Temperatur, Tid, Fysik

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Laboration - Boyles lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Fysik, Temperatur

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Laboration - Induktion

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Prov, Datainsamling, Stokastik, Övning, Tips och tricks, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Se hur det låter

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.